Terms & Conditions

Georganiseerd door Pokahnights.
—‍

Pokahnights VZW

De Belgische en internationale poker spelers kennen www.pokahnights.com voornamelijk als de grootste live poker club van België. De club wordt beheerd door Pokahnights VZW. Dit is een organisatie die als maatschappelijk doel heeft om poker op een correcte manier in de markt te zetten en om poker toegankelijk te maken voor een breed publiek.

De Belgian Online Super Series zijn het tweede project van Pokahnights VZW dat zal bijdragen aan de realisatie van het maatschappelijk doel van de VZW.

De algemene voorwaarden opgelijst.
‍—

Algemene Voorwaarden voor de Belgian Online Super Series competitie.

1. Inleiding

Door deel te nemen aan de Belgian Online Super Series competitie (hierna"BOSS") aangeboden op BelgianOnlineSuperSeries.com, ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden (hierna "Voorwaarden"). De BOSS wordt beheerd door Pokahnights, gevestigd te Antwerpen.

2. Rechtsbevoegdheid

De BOSS is alleen toegankelijk voor personen van 21 jaar of ouder, die woonachtig zijn in België. Door deel te nemen bevestig je dat je voldoet aan deze vereisten.

3. Deelname

Deelname aan de BOSS gebeurt via live en online events. Online events vinden plaats op gelicentieerde online poker platformen zoals GGPoker Belgium. Spelers moeten zich registreren en akkoord gaan met de voorwaarden van zowel de BOSS organisatie als de gebruikte online poker platformen om deel te kunnen nemen.

4. Spelregels

De specifieke regels van de BOSS worden op de website beschreven. Spelers zijn verplicht zich aan deze regels te houden. Elke poging tot fraude of misbruik kan leiden tot diskwalificatie.

5. Prijzen

De specifieke regels van de BOSS worden op de website beschreven. Spelers zijn verplicht zich aan deze regels te houden. Elke poging tot fraude of misbruik kan leiden tot diskwalificatie.

6. Privacy

Het privacybeleid van Pokahnights VZW is van toepassing. Wij delen je gegevens niet met derden en wij slaan geen gebruikersgegevens op die niet publiekelijk beschikbaar zijn (zoals evenementresultaten). De organisatie heeft het recht om het formaat en de uitbetaling van het concept tijdens de uitdaging te wijzigen.

7. Aansprakelijkheid

De organisator is niet aansprakelijk voor technische storingen, noch voor enige indirecte schade die voortvloeit uit deelname aan de BOSS.

8. Wijzigingen

De organisatie kan het concept op elk moment zonder uitleg stopzetten of wijzigen in geval van overmacht.

9. Portretrecht

Bij deelname aan de BOSS online of live events bestaat de mogelijkheid dat foto's of bewegende beelden worden gemaakt. Deze beelden en foto's zijn eigendom van BOSS en mogen gebruikt worden voor promotie- of andere communicatiedoeleinden op de BOSS kanalen en website.

10. Klachtenprocedure

Klachten met betrekking tot de Competitie kunnen worden ingediend via info@belgianonlinesuperseries.com.

De voorwaarden van BOSS opgelijst.
‍—

Algemene Voorwaarden voor de Belgian Online Super Series competitie.

1. Deelnamevoorwaarden BOSS9

Je moet 21 jaar of ouder zijn om mee te doen aan de Series en BOSS9. Om in aanmerking te komen voor een plek bij live evenementen en bijbehorende prijzen, moet je beschikbaar zijn op de op voorhand meegedeelde data . Als je niet beschikbaar bent op deze momenten, geven we je plek of ticket aan de volgende in lijn.

2. Overdracht van plaatsen

Het is niet toegestaan om je plek in de ranking of ticket door te geven aan iemand anders.

3. Uitbetalingsbeleid

Als je bij BOSS9 wint, krijg je geen cash maar een bankroll. De uitbetalingen van die bankroll worden omgezet in buy-ins, die je zowel bij fysieke locaties als online op GGPoker kunt gebruiken, gespreid over het hele jaar.

4. Bankroll verdeling

De bankroll die je wint, moet je zowel online als live inzetten. Je bepaalt zelf hoe je dat verdeelt, maar minstens 70% moet de ene kant op en maximaal 30% de andere kant.

5. Bijdrage aan BOSS

25% van wat je wint met je bankroll gaat terug naar BOSS, zodat we het project de komende jaren kunnen onderhouden. We hebben geen sponsors en vragen geen inschrijfgeld, dus dit is de enige mogelijke inkomstenbron voor BOSS.

6. BOSS9 inhoud

De exacte uitdagingen voor de BOSS9 semi-finale en finale zullen gaandeweg aan de spelers bekendgemaakt worden. Er zullen inhoudelijke en pokergerelateerde uitdagingen zijn.

7. Deelnemers

Deelnemers aan BOSS9 gaan ermee akkoord dat hun beeltenis gebruikt kan worden op de website of op sociale media kanalen gerelateerd aan BOSS. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u niet deelnemen aan de semi-finale of de finale van de BOSS9.